Modernā glezniecība


Modernā glezniecība tiem, kas ar mākslu ir uz Jūs reizēm liek uzdot jautājumus par to, kādēļ mākslinieki vispār būtu jāatbalsta un, vai jebkurš nevar sevi saukt par mākslinieku. Diemžēl profesionāli mākslas kritiķi ātri atšifrē iesācējus un diletantus un ceļš uz panākumiem ir slēgts. Turpinājumā aplūkosim populārākos modernās glezniecības viedus pasaulē

Impresionisms – forma dominē pār saturu. Raksturīgisar spilgtām krāsāsām, kas tiek biezā slānī trieptas uz audekla viena pāri otrai vēl pirms nožūšanas.. Impresionisti nevēlas sevi ierobežot ar sabiar pedrības vispārpieņemtām normām un ir gatavi eksperimentiem. Iegūtās krāsu pārejas ir košas, spilgtas un ne visiem pieņemamas. Mūsdienās, kad mākslinieki cenšas viens otru pārspēt ar pēc iespējas trakākām izdarībām, impresionisms ir stabili nobāzējis sevi modernās glezniecības ietvarā.

Ekspresionisms – dominē mākslinieka emocijas. Realitāte tiek atspoguļota izkropļota ar pamatojumu, ka mākslinieks glezno to kā jūtas. Izceļas ar nedabīgām krāsām, paviršiem otas triepieniem. Ekspresionisti norāda, ka viņu mērķis nav patikt kādam, bet paust savas sajūtas.

Abstrakcionisms izceļas ar vienkāršību un ģeometriskām formām. Daudzi to nevēlas uzskatīt par mākslas paveidu, jo pat vienkārša ģeometriskā figūra var tikt pasniegta kā īpašs mākslinieka pārdzīvojums. Emocijas šādos darbos ir grūti atrast, taču, ja to glezno atzīts mākslinieks, tad skatītājiem atliek vien māt ar galvu un teikt, ka tas ir lielisks.

Futūrisms – attēlo trokšnus, kustību, enerģiju. Noliedz pastāvošo pasauli, cenšas radīt paši savu. Tā kā iespējas attēlot skaņu gleznās ir ierobežotas, tad papildus tiek pievienoti paskaidrojumi. Savu vietu atrod arī ģeometriskās figūras, kas ierobežo futūristu radītos glezniecības objektus.

Fovisms – vienkāršas formas, nereālas krāsas. Glezno ar bieziem krāsas triepieniem lielus laukumus. Rada paviršības iespaidu, ko sevišķi pastiprina neprecīzs līniju attēlojumus. Kārtējais modernās mākslas paraugs, ko saprot vien retais.

Minimālisms – kā jau nosaukums liecina, minimiālisti tiecas pēc vienkāršām ģeometriskām formām. Attēlo subjekta (objekta) būtību, maz uzmanību pievēršot detaļām. Jebkurš, kas māk zīmēt vienkāršas ģeometriskas figūras var mēģināt sevi dēvēt par minimālistu. Interesantā veidā arī šim mākslas veidam ir savs pastāvīgs piekritēju loks.

Sirreālisms – pēdējais pakāpeniens modernismā. Gleznu radīšanai tiek izmantotas visdažādākās tehnikas. Izpildījumam otršķirīga nozīme, galvenais ir ideja. Darbos redzam nereālas lietas, nereālas krāsas. Sireālisti atsaucas uz nepieciešamību veidot mākslu bez robežām un arī viņu darbiem atrodas piekritēji.

Modernā māksla rada iespējas katram kļūt par mākslinieku tikai ir jāmāk sevi atbilstoši pasniegt. Papildus gan būtu jāapgūst tradicionālās gleznošanas tehnikas, lai vajadzības gadījumā spējat uzgleznot arī, ko tādu, ko parastie cilvēki nevar. Pretējā gadījumā var izrādīties, ka cilvēks tiek dēvēts par viltvārdi, jo spēj gleznot tikai kubus un košaas plaknes.

Laika gaitā modernās glezniecības veidu skaits pakāpeniski palielinas, sajaucoties dažādiem stiliem un māksliniekiem cenšoties vienam otru pārspēt ar dažādām pārmērībām.